ONECAM PLUS

Vui lòng đọc kỹ thông tin này trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của OneCam Plus hoặc sử dụng các dịch vụ do OneCam Plus cung cấp.

Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi OneCam Plus, phiên bản cập nhật sẽ được thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu.

Quyền Sở Hữu Ứng Dụng

Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi OneGroup Việt Nam. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi OneGroup Việt Nam và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của OneGroup Việt Nam.

Tài Khoản

Để sử dụng OneCam Plus, bạn cần được cấp một tài khoản thông qua nhà trường, trung tâm đào tạo, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của OneGroup Việt Nam, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

Quyền sử dụng

Bạn có quyền sử dụng OneCam Plus và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của OneGroup Việt Nam.

Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này;

Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba;

Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);

Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);

Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng Dụng hoặc nội dung Ứng Dụng;

Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng Dụng;

Sử dụng Ứng Dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;

Đăng nhập và sử dụng Ứng Dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi OneGroup Việt Nam

Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng Dụng, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;

Sử dụng Ứng Dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;

Sử dụng Ứng Dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;

Sử dụng Ứng Dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi OneGroup Việt Nam trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;

Các hình thức vi phạm khác.

Xử Lý Vi Phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, OneGroup Việt Nam có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, OneGroup Việt Nam và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

Chính sách Bảo Mật

OneCam Plus sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho OneCam Plus hoặc tồn tại trên hệ thống từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Các quyền cần trong ứng dụng mobile

– Quyền truy cập mạng: OneCam Plus cần người dùng cấp quyền truy cập mạng cho ứng dụng để có thể xem được Camera và các thông tin.
– Quyền truy cập thông tin id device: Nhằm xác minh số lượng thiết bị có quyền sử dụng chức năng xem Camera trên OneCam Plus.

Các nội dung được phân phối bởi OneGroup Việt Nam: khi sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung đúng đối tượng.

Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý

Thông tin được cung cấp trên trang chủ ứng dụng OneCam Plus dưới dạng tin tức này chỉ mang tính chất sử dụng chung và không nhằm mục đích dựa vào, cũng không thay thế cho lời khuyên chuyên môn cụ thể. Không có trách nhiệm đối với tổn thất do bất kỳ ai hành động hoặc có hành động do bất kỳ tài liệu nào trong ứng dụng này có thể được chấp nhận.

OneCam Plus cố gắng đảm bảo rằng thông tin trong này được cập nhật, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào. Tất cả các bảo đảm dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin có trên OneCam Plus hoặc đối với bất kỳ sản phẩm hoặc tài liệu nào được đề cập trên đây đều bị loại trừ trong phạm vi pháp luật cho phép.

Vì vậy trong trường hợp cần những chỉ dẫn cụ thể bạn vui lòng liên hệ với các chuyên gia, bác sĩ… có đầy đủ chuyên môn trong lĩnh vực.

Liên Lạc Với Chúng Tôi

– Mọi vấn đề phát sinh, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi:

– Website: www.onecamplus.com

– Email: lienhe@onecamplus.com

– Zalo: 039.2829.001

Ⓒ OneGroup VietNam. All rights reserved.
OneCam Plus’s Product